انجمن ستاره شناسی آبادان در سال 1384 فعالیت های خود را زیر نظر روح اله افشارپور آغاز کرد، انجمن نجوم آبادان ، روح الله افشارپور ، المپیاد نجوم آبادان ، رصدخانه آبادان ، abadanastro , Amateur Astronomers Association of Abadan , Abadan astronomical society , rouhallah afsharpour ,